VN Ngày Nay
TCty Viwassen: Tập trung mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trong năm 2016

(Xây dựng) - Ngày 22/1, TCty CP Viwassen đã tổ chức tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, ông Nguyễn Văn Sinh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành hữu quan.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >


Năm 2016, Viwaseen phấn đấu mức tăng trưởng sẽ là trên 10% ở tất cả các đơn vị thành viên của TCty.

Năm 2015, với tình hình kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu tích cực tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. TCty đã hoàn thành kế hoạch SXKD – đầu tư phát triển năm 2015 với các chỉ tiêu chính như: Doanh thu 3.318,7 tỷ đồng (98,5% KHN) bằng 164,8% so với thực hiện năm 2014; Giá trị SXKD - Đầu tư: 3.633,9 tỷ đồng( 90,7% KHN); lợi nhuận 102,24 tỷ đồng (80,7%KHN); thu nhập bình quân người lao động đạt 5,1 triệu đồng/ người/ tháng. Nộp ngân sách: 144,57 tỷ đồng.

Năm 2016, TCty xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới, duy trì sự phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng quản trị bảo đảm việc làm cho người lao động và thu nhập cho CBCNV và cổ tức cho cổ đông.;

Mức tăng trưởng trong năm 2016 sẽ là trên 10% ở tất cả các đơn vị thành viên của TCty. Tổng giá trị doanh thu sẽ là 3.330.289 tỷ đồng, giá trị SXKD- ĐTPT là 4.190.805 tỷ đồng.

Mở VN Ngày Nay, xem nhiều ảnh hơn >


Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn trao cờ Đơn vị dẫn đần phong trào thi đua năm 2015 cho TCty Viwaseen

Để hoàn thành chỉ tiêu này TCty sẽ tập trung đầu tư các dự án chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường với mục tiêu trong năm 2016 khởi công xây dựng dự án cấp nước sạch Đình Vũ, Dung Quất.

Tiếp tục bảo đảm tiến độ các dự án đang triển khai như: Tổ hợp nhà ở thương mại, văn phòng tại Trung Văn- Thanh Xuân; Chung cư 97- 99 Láng hạ, dự án cấp nước Suối Dầu- Nha Trang….

TCty tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu TCty do Bộ Xây dựng phê duyệt, nâng cao đề án quản trị doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung kịp thời các quy chế quản lý, chú trọng công tác quản lý giá thành, thực hiện tiết kiệm, phòng chống lãng phí nhằm bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thanh Huyền